Fakta om møder:

  • 34% af de møder en Leder bruger deres tid på om ugen, opleves som ikke værdiskabende. Det svarer til to måneders arbejde hvert år.
  • I en rundspørge bland medarbejdere viser det sig at 90% dagdrømmer på de møder de deltagere i.
  • 73% indrømmer, at de bruger mødetid til at lave andre ting.
  • Mødeledere vurderer konsekvent deres egne møder mere positivt end mødedeltagerne til de samme møder.
  • De mest aktive mødedeltagere er dem, der vurderer møder som mest effektive og tilfredsstillende.

Kilde: MacMann Berg

Et godt konstruktivt møde, er et møde med tillid, rammer og hvor alle bliver hørt. Et møde er et kort ”stop op” hvor der bliver lagt en ny kurs for den kommende udvikling. Her er det vigtigt at alle deltager og bidrager til den udvikling man er fælles om.

Der skal ofte arbejdes med refleksioner og problemløsninger, samtidig med at man skal holde processen på sporet. Det er også vigtigt at kunne bygge bro mellem deltagernes forskellige bidrag og fastholder fokus. Og ikke mindst: At samle det hele sammen til en fremadrettet fremtidig kurs.

Alt sammen skabt i en tryghedskultur, hvor alle bliver mødt og hørt, uden frygt for at blive hængt ud el.lign.

Jeg er uddannet i mødeledelse og har arbejdet aktivt med mødefacilitering i over 7år for virksomheder gennem GLOBAL-Network.