En nysgerrigheds kultur opstår når mennesker mødes med hver deres fortællinger. At være nysgerrige på hinandens narrativ, skaber et rum hvor begge parter udforsker hinandens historier, modsat at forsvare og angribe.

F.eks. hvis en kollega ”A” kommer og siger: ”Du rydder ikke ordentligt op efter dig, det er jeg ved at være træt af!”. Kollega ”B”: Det passer ikke! jeg rydder altid op” Her skabes en ukonstruktiv samtale og et fundament for en konflikt mellem A og B. Kernen i denne kommunikation er: A = DU! Og B ”JEG!”.

I en nysgerrighedskultur vender B udsagnet om til ”Hvor er det, at det roder?” eller: ”Jeg kan høre det er vigtigt for dig, hvad ville være den bedste løsning være her?”, ”Hvad er det helt konkret du gerne vil have mig til at rydde op?”

Lige som der talesprog findes en “Ja-hat og en Nej-hat”, har jeg opfundet “Hvis-hatten” (læs evt. min blog om dette her). F.eks “B” kan svare “Hvis” du hjælper mig med at rydde op så… Eller “Hvis” vi slutter lidt før så..” “Hvis” vi få nogle opbevarings bokse til… o.s.v. Dette er en løsningsfokuseret retning, frem for at skulle gå i forsvar.

Det er en kommunikationsform, hvor man sætter egoet ud af kraft, og arbejder hen imod en brugbar løsning for begge parter. Et utroligt kraftfuldt redskab i indbyrdes uoverensstemmelser.

Nysgerrighedskulturen er også vigtig i ”Onboarding”, så nye medarbejdere føler sig taget godt i mod.