Jeg kan hjælpe dig med dine Team Udviklings Samtaler (TUS)

Kommunikation, samarbejde og tillid er grundlæggende for at et Team præsterer optimalt.

I Teamcoaching vil der blandt andet blive arbejdet med Teamledelse i system, samarbejde kultur, konstruktiv kommunikation og konflikt forebyggelse.