Få nedbragt sygefraværet gennem trivselscoaching.

Jeg tager ud og laver workshops på arbejdspladser om psykologisk tryghed og stressforebyggende tiltag.

Psykologisk tryghed:
Målet er at få arbejdspladesen til at arbejde fokuseret og målrettet på at få øget den psykologiske tryghed. Ledelsen er dybt afhængig af at få medarbejderne i spil når der arbejdes med psykologisk tryghed. Medarbejderne har brug for et tillidsfuldt samarbejde sammen med ledelsen.
Der vil bl.a. blive arbejdet med:

Rammer: Hvad er målet
Kunsten at række ud
Kommunikation og interaktion
Reaktion

Stressforebyggende tiltag:
Her er det medarbejdernes handlinger i hverdagen som er årsagen til at stressen reduceres. Det er også ledelsens viden om reaktion og kommunikation, som er med til at opbygge en tillidsfuld relation som kan forebygge stress.
Her vil der blive arbejdet i workshops om vores indbyrdes kommunikation og behov, når stressen banker på. Derudover vil der bl.a. blive sat fokus på begreber som “skam”, “anerkendelse”, “moralske konflikter”, “Ledelse”, “Kollegaskab” m.m..